Home

Deze site biedt een handvat om met behulp van de systematisch probleemaanpak organisatieonderzoek te doen gebaseerd op de concepten van Management en Organisatie om aan de hand daarvan een adviesrapport te schrijven.

Onderdeel van de Systematische Probleem Aanpak is het toepassen van concepten en begrippen uit het vakgebied Management en Organisatie. De concepten zijn het gereedschap waarmee je werkt. Ze zijn genummerd om daarmee systematisch en volgtijdelijk te kunnen checken of een bepaald concept van toepassing is op de bedrijfssituatie en vervolgens te gebruiken om tot oplossingen te komen. Dit vormt samen de Professionele Verantwoording zodat je naar vakgenoten kunt aangeven waarom en hoe je de concepten gebruikt.

Onder het menu “Cases” staat een uitgewerkte casus Eeco Pompen BV met een toelichting op het vooronderzoek en een antwoordindicatie voor het adviesrapport. De antwoordindicatie bevat de elementen die in een adviesrapport komen, maar als je een dergelijk rapport schrijft voor een opdrachtgever zal deze antwoordindicatie nog geredigeerd moeten worden passend bij de doelgroep en opdrachtgever.

Inmiddels is de site qua inhoud bijna compleet.

Deze site is een upgrade van de site https://sites.google.com/site/basicsofmanagement/home die al vele jaren bestaat en nodig onderhoud nodig had.

E-mail Contact: managementbasics@duck.com 

Eigenaar site en copyright: Kees van Ee

Reacties zijn gesloten.