Interieur BV

Interieur BV, van binnen en van buiten bekeken

DE SITUATIE HEDEN

Hans Weringa is directeur van Interieur BV, een holding waaronder drie besloten vennootschappen ressorteren, die elk als zelfstandige organisatorische eenheid werken. Deze bv’n zijn respectievelijk: Gordijn BV, Rolflex BV en Totalflex BV,  waarover Weringa eveneens het bewind voert.

Om het zicht op de gang van zaken te houden laat Weringa zich ondersteunen door een staf, bestaande uit: Ria Verschuur, de productieplanner in Gordijn BV, Wim Kogge, directie-secretaris voor alle onderdelen van Interieur BV en Frits Zaal, assistent-manager Total­flex.

DE ONTWIKKELING

 In 1970 startte Hans Weringa een gordijnenatelier, genaamd Gordijn BV. In opdracht van verschillende kleine interieur-verzorgers (in feite kleine zelfstandige vloerbedekking- en tapijtwinkeliers) produceerde het atelier kleine series, maar vooral maatwerk voor die eindconsument, welke een passend gordijn bij de nieuw aangeschafte vloerbedekking wenste. De zaak groeide sneller dan de concurrentie, door het direct inspringen op kansen die zich voordeden. Sinds 1985 zijn er minimaal 55 mensen in vaste dienst. Organisatorisch is Gordijn BV zodanig ingericht dat er maximale schaalvoordelen behaald kunnen worden in inkoop productie en verkoop van Gordijnen.

 Eind jaren ’70 verschenen de zgn. “doe-het-zelf” markten zoals Gamma en Karwei. Sinds 1982 bedient Hans Weringa deze “bouwmarkten” met een compleet programma van artikelen rond gordijnen en zonwering(rails/roedes/bevestigingsmaterialen/rolgordijnen, etc). Organisatorisch is deze handelsactiviteit ondergebracht in een apart bedrijf Rolflex BV.

 Enkele jaren geleden is Weringa met het artikel-programma van Rolflex de behang-vakhandel gaan bedienen. De vaklui in deze branche zijn gespecialiseerd in behang en niet zo geïnteresseerd in bijpassende gordijnen en zonwering. Gezien de modegevoeligheid in deze branche, is het echter voor Weringa wel zaak om steeds met bijpassende dessins en designs op het terrein van gordijnen en zonwering te komen. Daar willen de behang-specialisten zo weinig mogelijk aandacht/tijd aan besteden. Een complete display zonwering/gordijn-stalen, welke verzorgd en onderhouden wordt door de leverancier is dus voor behangspecialisten een uitkomst. En daarbij komt nog dat de vakhandelaar vanaf dat moment hetzelfde levert als de grote bouwmarkten.

Het enige verschil dat Weringa moest aanbrengen om de bouwmarkten niet te ontrieven, was de merknaam. Bij de bouwmarkten staan Rolflex-displays opgesteld en bij de vakhandel Sunshine/Shadow-displays. Organisatorisch valt Sunshine/Shadow onder Rolflex. Bij beide afzetkanalen is het natuurlijk voor de eindconsument mogelijk maatwerk gordijnen te laten maken via een interne Gordijn BV -levering.

Naast Gordijn BV en Rolflex BV is er nog een derde onderdeel van Interieur BV. Dit derde onderdeel is Totalflex, dat vanaf 1991 op de zakelijke (fabrieken/kantoren/ziekenhuizen) projectmarkten actief is. Op deze markt wordt geen standaard-programma geleverd, maar volgens incidentele klantspecificaties gewerkt. De vertegenwoordiger van Totalflex geeft dan de specificaties van te leveren artikelen door aan Rolflex BV en Gordijn BV.

 Specialiteit van Totalflex is het in eigen beheer ontwikkelde produkt voor kantoorgebouwen: het brandvertragende gordijn.Het procede is door Weringa zelf ontworpen in nauwe samenwerking met enkele veiligheidskundigen van het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden. De feitelijke produktie van dit produkt vindt plaats in Gordijn BV.

 ACTUALITEITEN

De laatste tijd ontvangt Weringa regelmatig signalen uit Gordijn BV, van het Hoofd Bedrijfsbureau aldaar, Ria Verschuur, dat de toegezegde levertijden zowel van interne leveringen alswel externe leveringen niet gehaald kunnen worden. Een ander aspect dat door Ria laatst is ingebracht is dat de productieplanning steeds vaker gewijzigd wordt door zowel “incidentele spoedorders” vanuit met name de zakelijke markt, alswel door toegenomen ziekteverzuim onder het personeel.

 Hans Weringa had laatst aan assistent-manager Totalflex Frits Zaal, gevraagd om een overzicht te geven van de projectresultaten over de eerste maanden van dit jaar. Echter, had Wim te kennen gegeven, lopen de project-administraties nog niet goed, in verband met interne leveranties.

Daarnaast heeft een van de grote bouwmarkten aan Weringa te verstaan gegeven, dat er een substantiële verbetering moet komen in de belevering van haar winkels door Rolflex, zonder welke verbetering desbetreffende klant genoodzaakt zal zijn naar een andere relatie uit te zien.

 En gistermorgen vroeg kwam op het bureau van Weringa een nota te liggen uit “Brussel”. De Europese commissie overweegt enkele materialen, vanwege zware belasting van het milieu, in produkten te verbieden met ingang van 2001. Twee grondstof­en die Weringa in zijn brandvertragende gordijnen verwerkt staan ook genomineerd, aldus de nota.

 “Eerst maar eens het hoge ziekteverzuim in Gordijn BV bekijken”, verzuchtte Weringa vanmorgen tijdens een gesprek met zijn accountant, “want al die invalkrachten aldaar, die zetten mijn werkkapitaal onder druk”.  

“Misschien is het zinnig een en ander in een ruimer kader dan alleen ziekteverzuim te zien”, reageerde de accountant van Weringa……..

Reacties zijn gesloten.