Samenwerking

De conceptuele basis van je analyse is dat er eerst wordt gekeken naar de strategie, vervolgens naar de structuur en ontwikkelingen daarin. Daarna wordt gekeken naar de afstemming tussen mensen middelen en processen, in de wetenschap dat cultuur, groepsvorming en groepsprocessen uiterst belangrijk zijn voor het functioneren van processen in de organisatie en voor het effectueren van aanbevelingen. Gebruik de begrippen dan ook volgtijdelijk ook qua nummering bij je analyse om te bekijken of ze toepasbaar zijn gegeven de casus. Ze vormen daarmee een checklist voor je professionele verantwoording.

Bij dit onderwerp gaat het om: samenwerking tussen mensen-middelen-processen

Besluitvorming

 1. Besluitvormingsleutelfunctionarissen
 2. Strategische-, organisatorische-, operationele beslissingen
 3. Goed/slecht gestructureerde problemenvoorgeprogrammeerde beslissingniet voorgeprogrammeerde beslissing
 4. Rationele beslissingen/ Niet-rationele besluitvormingsprocessen
 5. Vluchtgedrag

Besluitvormingstechnieken

 1. BrainstormingHei-sessies
 2. Beslissingsboom
 3. Beslissingsondersteunende systemen
 4. Expertsystemen
 5. Simulatie modellen

Medezeggenschap

 1. Medezeggenschapsraad / ondernemingsraad
 2. Recht op informatie en overlegadviesrechtinstemmingsrecht
 3. Hoofdtaak RVCCoöptatie
 4. Toezicht Not-for-Profit organisaties
 5. Corporate governance

Leiderschap

 1. Motivatietheorieën
 2.  Maslow
 3. Herzberg
 4. Mcgregor Mensbeeld X_Y
 5. Autoritair, democratisch en participerend leiderschap
 6. Verwachtingstheorie van Vroon
 7. Werk-intrinsieke motivatie, werk-extrinsieke motivatie
 8. De leidinggevende aanpak: Blake + MoutonReddinHersey + BlanchardFiedlerwerkverdeling directie
 9. Interne communicatie en coördinatie
 10. Pionier en innovator

Beloning

 1. Functiewaardering en beloningsysteem

Informatie

 1. De informatievoorziening
 2. Stand automatisering, administratieve vastlegging, controle
 3. Business Intelligence

Processen

 1. De verschillende bedrijfsprocessen
 2. Afstemming tussen afdeling, procesbeheersingprimaire, secundaire processen

Leiding geven en planning & control

 1. Planning en control
 2. Resultaatverantwoordelijkheid
 3. Delegatie, delegeren
 4. Management by Objectives, Budgettering
 5. Beloningssysteem  
 6. Projectplanning
 7. Projectbeheersing
 8. Netwerkplanning en kritieke pad methode
 9. Prioriteiten stellen, timemanagement
 10. Management by exceptionregelgrenzen
 11. Kritieke succesfactor en kritische prestatie indicatoren
 12. Paretoprincipe
 13. Risicomanagement
 14. Teammanagement
 15. Zelfsturend team
 16. Intrapreneur

Kwaliteit

 1. KwaliteitsmanagementTQMISO

Advisering

 1. Werkzaamheden Organisatieadviseur, onderzoeksfasen,  partieel onderzoek, integraal onderzoek

Organisatieontwikkeling

 1. OrganisatieontwikkelingManagementontwikkeling, Verandermanagement

Reacties zijn gesloten.