Structuur

De conceptuele basis van je analyse is dat er eerst wordt gekeken naar de strategie, vervolgens naar de structuur en ontwikkelingen daarin. Daarna wordt gekeken naar de afstemming tussen mensen middelen en processen, in de wetenschap dat cultuur, groepsvorming en groepsprocessen uiterst belangrijk zijn voor het functioneren van processen in de organisatie en voor het effectueren van aanbevelingen. Gebruik de begrippen dan ook volgtijdelijk ook qua nummering bij je analyse om te bekijken of ze toepasbaar zijn gegeven de casus. Ze vormen daarmee een checklist voor je professionele verantwoording.

Als in de casus of bij de organisatie waarvoor je een adviesrapport schrijft geen organisatieschema te vinden is, probeer dan toch vanuit de tekst of via interviews bijvoorbeeld, een organisatieschema te tekenen van de huidige structuur.

Dit kan de basis vormen voor het geval het advies ook ingaat op problemen in de structuur die enerzijds een belemmering vormen voor de strategie of anderzijds de samenwerking tussen mensen middelen en processen.

En teken sowieso het toekomstige organogram als het advies een wijziging in de organisatiestructuur bevat.

 1. Tekenen van een organigramFPGM, gradaties afdeling, coördinator en comité
 2. Organisatiestructuur , Formele, informele organisatie
 3. Organisatietype Mintzbergorganisatiestelsel, lijn_stafeenheid van bevelFPGM de hoofdvorm, hoofdstructuur van een organisatie
 4. Communicatie en overleg structuur
 5. Arbeidsverdeling en coördinatiearbeidsverdeling horizontaal en verticaal
 6. Taken Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden
 7. Verbijzondering van taken en uitbouw van structuur
 8. Bureaucratische structuur, mechanistische-organistische organisatiestelsel, organische structuur , mechanistische structuur
 9. Organieke structuurpersonele structuur
 10. Mate van homogeniteit heterogeniteit in F, P, G en M
 11. Schaalvoordelen
 12.  Staforganenhulpdienstenstafdiensten
 13. Lijn-staf-commissie-hulpdienst-organisatiematrix organisatiezuivere projectorganisatiedivisieorganisatie
 14. Divisiedirecteur,  concerndienstenStrategic Business Unit SBU’sLinking pin organisatie
 15. Taakverdeling directiesamenstelling topleiding
 16. Bestuursmodellen
 17.  Collegiaal bestuurentente structuur
 18. Assistentmanager of persoonlijk assistent
 19. Mate van spreiding t.a.v. de P- en G-oriëntatie en Bedrijfskolom
 20. De gradaties afdeling, coördinator, comité
 21. Interdependenties en coördinatievoorzieningen, coördinatie-instrumenten
 22. Taskforce
 23. Interne projectorganisatie:
 24. Implementeren van projectmatig werken
 25. Taak- en functieomschrijvingfunctievorming
 26. Werkstructurering
 27. Constituerende en dirigerende taken
 28. De breedte / diepgang van de functies gerelateerd aan de flexibiliteit van de organisatie en aan de mate van satisfactie bij de medewerkers
 29. Omspanningsvermogenspanwijdte en -diepteOndersteunende maatregelen bij overschrijden span of control.
 30. Platte organisatiestructuur en steile organisatiestructuur
 31. De verdeling van beslissingsbevoegdheden_centraal decentraal
 32. HOF-zeggenschap, (=Hierarchische, Operationele en Functionele zeggenschap)
 33. Turbulentie versus stabiele organisatieomgeving
 34. Ontwikkeling organisatiestructuuren en aard product- / martktcombinaties
 35. Groeimodel Greiner, groeifasen en crises
 36. Groeimodel Scott, fasen

Reacties zijn gesloten.