Timmer-Annex

Klaassen, een vijftiger, is eigenaar van een timmerbedrijf, gevestigd in Landgraaf. De v.o.f. was oorspronkelijk eigendom van Klaassen’s oude baas Pieters. Maar toen Pieters in 1983 70 werd heeft hij het bedrijf, produktiehal en -machines aan Klaassen verkocht. Alle relaties kennen Klaassen al jaren en het grootste deel van die relaties zijn klant bij Klaassen gebleven. Het bedrijf houdt zich bezig met alle voorkomende timmerwerkzaamheden van het repareren van meubilair tot en met het als onderaannemer fungeren bij grote bouwprojecten zowel in de nieuwbouw als vernieuwbouw en restauratie. Klaassen en zijn vroegere collega’s, huidige werknemers, zijn vakbekwame lieden met hart voor het timmervak. 

Kwaliteit

Het bedrijf staat dan ook goed aangeschreven voor, wel prijzig, maar altijd goed werk. Met uitzondering van calculeren en offerte uitbrengen werd en wordt de administratie van oudsher volledig verzorgd door een extern accountants- en administratiekantoor.De onderneming heeft zijn ups en downs gekend, die voor een groot deel zijn samengevallen met de ups en downs van de bouwwereld in het algemeen, maar is gestaag gegroeid in omzet, machines en personeel. Vooral het machinepark is steeds groter en efficiënter geworden als gevolg van het investeren van ingehouden winsten. 

Klaassen heeft met name veel te danken aan zijn vroegere maat Jansen die  zich heeft ontpopt als een uitstekend werkvoorbereider, organisator en planner. Klaassen heeft, sinds het overnemen van Pieters, helemaal op hem kunnen bouwen en kan dat nog. Ook regelt Jansen de inkoop en toeleverantie, veelal via afroepcontracten, van het benodigde hout voor de eigen aannemingen. Meer en meer laten de opdrachtgevers van de onder-aannemingscontracten ook het inkopen van het benodigd materiaal aan Timmer-Annex over.

 Verhuizing

In 1988 is het bedrijf verhuisd naar het inmiddels, in Heerlen, ontwikkelde industrieterrein waar het over een vele malen groter oppervlak kan beschikken. Bij die gelegenheid heeft Klaassen het bedrijf omgezet in een bv met nog steeds Klaassen als enig aandeelhouder. Een aanbod aan Jansen om deel te nemen in het bedrijf heeft deze afgeslagen. Jansen wil geen eigenaar-sores aan zijn hoofd hebben.

Overname

In 1993 heeft Klaassen, na een aanbod van de bank, het bedrijf van zijn buurman op het industrie-terrein overgenomen en de naam van zijn bedrijf gewijzigd van Timmer bv in Timmer-Annex bv. Bij het overgenomen bedrijf gaat het om een keukenverkoop en -installatiebedrijf dat goed aangeschreven staat bij zowel particuliere kopers als op de projektenmarkt. Het keukenbedrijf heeft te lijden gehad van een directeur/eigenaar die privé meer uitgaf dan de onderneming opleverde.

Naast de uitgekochte directeur waren in de showroom een tweetal verkopers / offertemakers / calculatoren werkzaam; in een kleine werkplaats annex magazijn 3 personen voor opslag en onderhoud van aangeleverde en nog te plaatsen keuken-elementen en in de buitendienst een voorman-installateur met een vijftiental timmerlieden – keukeninstallateurs. De gehele administratie werd verzorgd door een administrateur (HEAO-BE). Verder waren aan het keukenbedrijf 3, part-time werkende, dames verbonden als receptioniste voor de showroom, telefoniste en typiste. Klaassen heeft dit alles niet veranderd.

 De verkopers zorgden en zorgen ook voor de bestelling bij de toeleverancier na ontvangst van de orderbevestiging van de klant.

Synergie

Bij inschrijvingen voor aannemingsprojecten koppelt Klaassen nu regelmatig zijn 2 ondernemingen door bij inschrijvingen “kortingen” aan te bieden indien gegund wordt aan beide ondernemingen samen. De kwaliteit van Jansen als organisator komt nu nog meer tot zijn recht want vooral de personele inzetplanning weet hij steeds te optimaliseren door personeel van timmerbedrijf en keukenfirma bij elkaar in te zetten. 

Een moeilijkheid hierbij is dat de administrateur van het keukenbedrijf steeds vaker bij Klaassen klaagt dat zijn werken-, uren- en loonadministratie steeds onduidelijker en verwarder worden en dat hij steeds minder zicht krijgt op de exacte activiteiten en rentabiliteit van de keukenfirma.

 Samenwerking

Het moderne machinepark voor houtbewerking waarover Klaassen beschikt heeft de aandacht getrokken van een nabijgelegen groothandel in tuinmeubilair e.d.. Het bedrijf plaatst nu regelmatig grote bestellingen voor schuttingen, palen, vlonders, borderranden enz. Met het oog hierop is het timmerbedrijf zelfs uitgebreid met een “chemische afdeling” waar al het hout dat verduurzaamd moet worden, behandeld wordt.

Problemen

Klaassen signaleert de laatste tijd meer problemen in en tussen zijn bedrijven. In het timmerbedrijf is sprake van verschillende kampen; enerzijds de ± 25 “echte” timmerlieden en anderzijds de ± 10 machine-operatoren en -onderhoudsmensen. Deze twee kampen vormen als timmerbedrijf toch weer een eenheid tegenover de keukeninstallateurs en tegenover de 10 werknemers van de afdeling verduurzaming. De verschillende groepen werknemers/werkeenheden zijn ontstaan zonder dat er duidelijke maatregelen genomen zijn. Jansen gebruikt, meer feitelijk als formeel, enkele werknemers als aanspreekpunt voor geplande en uit te voeren werkzaamheden en laat hen als informele coördinatoren optreden. De “afdelingsleiders” van de werkeenheden zijn niet elkaar’s beste vrienden maar kunnen ieder voor zich goed opschieten met enerzijds Klaassen en Jansen en anderzijds hun “eigen” werknemers.Door de steeds grotere drukte kunnen Jansen en Klaassen niet iedere keer als vredestichters tussen de naijverige kampen optreden. Het is dan ook al een aantal malen voorgekomen dat opdrachten door deze of gene afdeling te laat zijn uitgevoerd of afgeleverd. 

Een ander probleem betreft de gemeente en de direkte omgeving die steeds meer moeite hebben met de chemische activiteiten. Ook wordt er regelmatig door milieu-activisten en ontwikkelingsorganisaties gevraagd geen tropisch hardhout te gebruiken maar, al of niet verduurzaamd, inlands hout. 

Het externe accountants- en administratiekantoor, niet alleen voor Klaassen werkend als registratie-orgaan maar door hem ook gezien als een bestuurlijk informatie-voorziener, en de administrateur van het keukenbedrijf confronteren Klaassen steeds vaker met de eis dat “die ander” volgens hun administratieve opvattingen zou moeten werken.

Perspectieven

Een van de toeleveranciers, een grote, landelijk werkende houthandel met een ± 20 maal grotere omzet bij een 5 maal groter personeelsbestand, heeft bij Klaassen en Jansen regelmatig het idee geopperd om tot een meer intensieve samenwerking te komen en eventueel een of meer van de activiteiten van Timmer-Annex in de houthandel op te nemen.

Klaassen’s zoon, HTS chemische technologie en in juli ’96 afstuderend, oppert het idee om het tuinhout e.d. te vervangen door gerecyclede kunststof en dit zelfs nog verder uit te breiden met het maken van straatmeubilair als “amsterdammertjes” e.d.Gerecyclede kunststof kan in allerlei vormen gegoten worden en bewerkt worden als hout. Zoonlief gaat in zijn beweringen soms zelfs zover dat volgens hem de bulk van het timmerhout vervangen kan worden door kunststof, al dan niet gewapend. 

Klaassen heeft de adviesafdeling van het accountants- en administratiekantoor gevraagd te onderzoeken wat Klaassen zou kunnen doen……………..

Reacties zijn gesloten.