Systematische Probleem Aanpak

Om adviezen te kunnen geven over organisaties of wanneer je organisatieonderzoek wil doen wat enig hout snijdt dan ga je systematisch te werk en maak je gebruik van de gereedschappen, de concepten en wetenschappelijk inzichten om tot een plausibel resultaat te komen. Het is een iteratief proces van inventariseren, analyseren, oplossingen en adviezen. Kijk steeds terug naar de voorgaande stappen om consistent te blijven.

Stap I Het vooronderzoek, feiten en omstandigheden: analyse en beoordeling

Stap II Professionele verantwoording

Stap III Probleemstelling/onderzoeksopdracht 

Stap IV Uitwerking oplossingsmogelijkheden: aanbevelingen /alternatieven /oplossingsrichtingen 

Stap V Aanbeveling en invoering: voorkeursoplossing en implementatie

 Stap VI  ‘Kosten en opbrengsten’  

Zie ook op deze site onder begrippen/samenwerking: Onderzoeksfasen

Reacties zijn gesloten.