Blue Technology

Blue Technology zoekt partner.

“Blue Technology” is een bedrijf dat zich bezig houdt met het testen van chips die door andere bedrijven ontwikkeld en gebruikt worden in allerlei “hardware” zoals computers, camera’s, telefoons etc.

Blue Technology (BT) kan nieuwe investeringen in faciliteiten voor het testen van chips niet zelfstandig financieren. Dat heeft de  directeur/oprichter L. Rood gezegd bij het bekend maken van de jaarcijfers. Hoewel de solvabiliteit nog steeds uitstekend is werd maar een schamele € 92.000 gulden winst genoteerd omdat een buitengewone last van 3 miljoen gulden genomen moest worden als gevolg van de sluiting van de vestiging in Frankrijk.  

Tijdens een vakantie, zes jaar geleden in Frankrijk, hoorde L. Rood dat een soortelijk bedrijf als Blue Technology ter overname werd aangeboden. Omdat Blue Technology toen een riante liquiditeit had, werd besloten dit bedrijf over te nemen voornamelijk omdat het bedrijf enkele grote klanten had. De eerste jaren liep dit bedrijf redelijk, maar de beoogde synergie bleef uit en uiteindelijk raakte het bedrijf in de rode cijfers. Aangezien het voor de  klanten  niet veel uitmaakt of chips in Frankrijk of in Nederland getest worden, besloot L.Rood  op advies van zijn financieel adjunct directeur het bedrijf toch maar te liquideren en het verlies te nemen. 

Het aandeel Blue noteerde afgelopen najaar op de Amsterdamse effectenbeurs nog negen gulden. De afgelopen maanden schommelt het aandeel tussen de zes en zeven gulden, en  na de bekendmaking van de winstcijfers verloor het aandeel 30 cent op f 6,20. (En dat in een tijd waarin aandeelhouders hoge rendementen verwachten).Tot vorig jaar had  Blue Technology de wind mee, de noodzaak ontbrak om goed na te denken over de koers die de onderneming in de toekomst gaat volgen. In het verleden heeft het bedrijf door met succes risico’s te nemen kansen kunnen benutten die concurrenten hebben laten liggen. Dit heeft geleid tot forse ‘groeisprongen’. Er is een reserve van 16 miljoen voor het testen van 16 MB-chips  die geproduceerd worden door  Siemens, maar de voorbereiding op nieuwe 64 MB geheugenchips vereist een additionele investering van 25 tot 50 miljoen gulden en is niet door het bedrijf op te brengen.

Siemens zou een kandidaat kunnen zijn om Blue Technology over te nemen, maar daarmee zou BT een zeer grote klant verliezen, omdat Siemens haar chips wil laten testen door een onafhankelijke externe partij ter verificatie van de testen die Siemens zelf doet. Misschien zouden fabrikanten van testapparatuur een participatie willen nemen, evt. samen met een lening van banken. Een emissie van aandelen is niet opportuun gezien de huidige koers van het aandeel.

Het bedrijf is qua omzet voor 80% afhankelijk van enkele grote klanten, die zeer vergaande kwaliteitseisen stellen. Dat is de reden waarom het voor concurrenten moeilijk is in deze markt te penetreren. Blue Techology is erg goed in het kwalitatief hoogwaardig testen van chips. 

L. Rood  wil graag wat adviezen van een organisatieadviseur  die hij benaderd heeft over een mogelijke overname door een partij zoals Siemens of  het zoeken naar partners. De organisatieadviseur wil echter voordat hij over mogelijke overnames of het zoeken naar partners adviseert eerst de zaken op een rijtje zetten om zich een oordeel te kunnen vormen over BT.

 Uit het vooronderzoek blijkt o.a. dat L. Rood  graag de touwtjes strak in handen hield en een absolute toewijding van zijn medewerkers eiste. De ervaring heeft L. Rood geleerd dat  onderlinge afstemming en goed overleg erg belangrijk is voor dit type bedrijf. L. Rood heeft zich ontwikkeld tot een “bestuurder’, zonder overigens afstand te doen van zijn vermogen grote klanten voor zijn bedrijf te interesseren.

Voor wat betreft de dagelijkse gang van zaken beperkt L Rood zich tot  ‘Management by Exception’. Dit concept werkt erg goed in Nederland, maar werkte helaas in Frankrijk niet. Daar was men eigenlijk nog maar net de pionierondernemer ontgroeid. In Nederland wordt nadrukkelijk uitgegaan van het zelforganiserend vermogen van de medewerkers. De motivatie is erg hoog in de vestiging in Nederland, en de diverse leidinggevenden spelen hier goed op in.

Er zijn veel gespecialiseerde functies in het bedrijf, niet alleen op het gebied van het testen zelf, maar ook voor de stafafdelingen: research en development, organisatie en efficiciency, planning,  kwaliteit en de overige afdelingen inkoop, de testafdeling, verkoop en marketing, administratie, personeelszaken/scholing en de testdocumentatie. Interne opleidingen zijn erg belangrijk in het bedrijf. De inkoop wordt  nog steeds centraal geregeld.

 Hoewel de grote contracten nog steeds door L. Rood zelf worden afgesloten, laat hij zich bijstaan door een accountmanager. Voor iedere grote klant is bij de afdeling Marketing een accountmanager aangesteld, die van de specifieke testprogramma’s goed op de hoogte is. De ontwikkelingen op het gebied gaan evenwel zo snel dat deze kennis snel veroudert. Dit begint problemen te geven. De levenscycli van de chips worden steeds korter, en het komt steeds vaker voor dat naast de accountmanager ook een specialist van research en  development mee naar de klant moet, of dat voor testcycli uitgebreid overlegd moet worden met planning. Hierdoor is de efficiency de laatste tijd afgenomen. Voor testcycli is meer dan vroeger overleg nodig tussen alle disciplines, ook voor werving van deskundig personeel voor grote opdrachten. Steeds vaker  neemt een specifieke testcyclus voor een bepaalde klant maar enkele maanden in beslag, bijna evenveel als de voorbereiding  van de test. R. Groen, hoofd van r+d zegt dat zijn afdeling eigenlijk bezig is met testontwikkeling: voor iedere opdracht moet een nieuwe test gemaakt worden. Ook moeten steeds meer specificaties vastgelegd worden in verband met claims die kunnen voortvloeien uit het toch niet zo goed functioneren van chips in toepassingen. Het maatwerkproduct is in feite tijdelijk. Aan productontwikkeling komt de afdeling nauwelijks meer toe en dat is voor de iets langere termijn een slechte zaak.

 R. Groen klaagt over een toenemende werkdruk en kreeg laatst een stevige aanvaring met het  hoofd Marketing en Verkoop over een haastklus van een grote klant. De accountmanagers beloven maar, zonder enig overleg met r+d had hij geroepen. Het hoofd  marketing + verkoop, had nog geprobeerd uit te leggen, dat L. Rood de klant beloofd had de testen versneld af te wikkelen. R Groen heeft overleg gevoerd met personeelszaken om extra personeel. Hij kreeg evenwel te horen, dat er een groot tekort is aan informatici. Er was enige tijd een verminderde belangstelling informatica te studeren en er zijn minder jongeren die op de arbeidsmarkt instromen. R. Groen heeft in een gesprek onder vier ogen met L. Rood gezegd dat hij de situatie onwerkbaar vindt, vooral omdat hij niet meer aan zijn eigenlijke taak, het ontwikkelen voor de langere termijn (64 MB-chips) toekomt.

De testkosten vertonen een stijgende lijn. Maar waar nu precies de oorzaak zit is moeilijk te achterhalen. Kosten per testcyclus, de voorbereidingskosten en de documentatiekosten  zijn niet apart in de bedrijfsadministratie opgenomen. Daardoor is niet goed na te gaan welke ‘accounts’  minder rendabel zijn.

L. Rood is 54 jaar en twijfelt enorm over de stappen die hij moet ondernemen om  de werkgelegenheid van ‘zijn’ mensen te behouden. Alles heeft hij in het bedrijf geïnvesteerd, en hij zou graag zien dat de opgaande lijn die er in het verleden was, vastgehouden kan worden. Bovendien wil hij dat het bedrijf de stijgende kosten de baas wordt, zodat bij het zoeken naar een partner, of bij een overname het bedrijf  optimaal presteert. Via een aandelenoptieregeling  probeert hij zijn personeel aan het bedrijf te binden, en op termijn wil hij graag  wat meer tijd aan zijn zeilhobby gaan besteden. Hij verwacht een goed advies van zijn organisatieadviseur.

Reacties zijn gesloten.