Managementsamenvatting

Het advies start na de inleiding met een managementsamenvatting, die je natuurlijk pas als laatste schrijft. Allereerst volg je de stappen van de systematische probleem aanpak en daarna ga je je beraden wat nu de belangrijkste bevindingen zijn die je kort en krachtig wil voorschotelen aan je opdrachtgever.

Waar het dus om gaat is dat je de opdrachtgever in zo weinig mogelijk woorden op de hoogte brengt van het advies en de onderbouwing hiervan. Omvang: ongeveer één A4. Formuleer dit zo SMART mogelijk gegeven de casus en de informatie die je op dat moment hebt. Bij cases voor studiedoeleinden kun je voor de hand liggende aanvullende aannames doen, maar vaak zal er onvoldoende of geen specifieke informatie zijn over bijvoorbeeld de financiën. en zul je moeten aangeven welke aanvullende informatie nodig is om je oplossingsrichtingen SMART te onderbouwen, of welke participanten betrokken moeten worden bij je adviezen, zoals bijvoorbeeld de ondernemingsraad.

De implementatie van je advies gaat op een gegeven moment ook geld kosten. Maak een inschatting wat de verschillende aangedragen alternatieven gaan kosten, ook al heb je geen financiële informatie. Bijvoorbeeld voor een uitbreiding van je organisatie naar het buitenland moet je misschien iets huren of bouwen. Zoek dan op internet naar prijzen van onroerend goed. Maak een inschatting van de ‘mensuren’ die nodig zijn om bijvoorbeeld een projectgroep te bemensen. Kijk bijvoorbeeld op Salariskompas wat de mensuren’ gemiddeld kosten rekening houdend met de branche waarin deze organisatie opereert. Bij educatieve case-studies kun je je beperken door alleen je voorkeursoplossing te voorzien van een financiële inschatting

Het gaat dus in het adviesrapport om een inschatting niet alleen van kosten maar indien opportuun ook van de opbrengsten zowel materieel als immaterieel. Uiteraard zal later wanneer het advies hout snijdt naar aanleiding de aanbevelingen en conclusies een implementatieplan opgesteld moeten met een financiële analyse.

SMART

  • Specifiek: Wat moet er verbeterd of wat wordt opgelost?
  • Meetbaar: Wat wil je precies bereiken? Geef indien mogelijk ook aan hoe je dit zou kunnen meten
  • Acceptabel: Is de verbetering/oplossing een voor de ‘Stakeholders’ acceptabele optie voor de doelgroep/de opdrachtgever?
  • Realistisch: Is de doelstelling haalbaar?
  • Tijdsgebonden: Binnen hoeveel tijd wil kan de verbetering/oplossing bereikt worden?

Beoordeling: de managementsamenvatting moet de kernpunten van de analyse en het advies bevatten

Reacties zijn gesloten.