Toelichting vooronderzoek/analyse

Antwoordindicatie EECO Pompen, Opbouw analyse stap I 

Als je organisatieonderzoek bij een bedrijf doet probeer je via de bedrijfsinformatie en via interviews of andere middelen greep te krijgen op de bedrijfssituatie. Daarna ga je de informatie ordenen naar onderscheidende hoofdzaken.

Bij EECO Pompen B.V. start je met een stuk tekst die je eerst goed moet lezen.

Vervolgens ga je een kladje maken aan de hand van de tekst met opmerkingen, de tekstanalyse. Daarna ga je de kladopmerkingen bij elkaar zetten. Je komt dan op een lijstje in dit geval voor EECO Pompen.

 1. Overnamestrategie, Gropo B.V., BEPO B.V. Kenmerk achteraf: voorzichtige groeistrategie lange termijn
 2. Functionele relaties F + A
 3. Pompen B.V. Groningen heeft geen eigen inkoop en geen eigen financiële admini­stratie, duplicatie verkoop, onderbezetting afdeling techniek. Rivaliteit Marketing/Verkoop Zwolle – Gronin­gen
 4. Marketingconcept past alleen in Benelux
 5. Logistiek Zwolle, te hoog voorraadniveau, optimaliseringspro­bleem afde­lingen, ook na invoering informatiesysteem. Rivaliteit afde­lingen Techniek en Marketing/Verkoop
 6. Hoofd Techniek stapt op
 7. Consequenties taken/bevoegdheden implementatie nieuwe Software.
 8. Te veel procedures, beleidsrichtlijnen
 9. Uitbreiding Polen, Tsjechië
 10. Voortdurende groei/rendement/kostenbeheersing
 11. Goede financiële situatie.
 12. Meerhoofdige leiding

Daarna deze punten sorteren naar hoofdpunten. Alleen een lijst met feitjes is onvoldoende. Door te sorteren naar hoofdpunten komen meerdere elementen in beeld die het belang van het hoofdpunt ondersteunen

Groei

1.Overnamestrategie, Gropo B.V., BEPO B.V. Groeistrategie

10.Voortdurende groei/rendement/kostenbeheersing

11. blijkt uit goede financiële positie

Markt/gebied

4. Marketingconcept past alleen in Benelux, Noord_Zuid versus Groningen Drenthe,

9. mogelijke uitbreiding Polen en Tjechië

Informatievoorziening

2.Functionele relaties F + A

7.Consequenties taken/bevoegdheden implementatie nieuwe Software.

8.Te veel procedures, beleidsrichtlijnen

Structuur

3.Pompen B.V. Groningen heeft geen eigen inkoop en geen eigen financiële admini­stratie, duplicatie verkoop, onderbezetting afdeling techniek. Fricties

Rivaliteit Marketing/Verkoop Zwolle – Gronin­gen.

6.Hoofd Techniek stapt op

Logistiek

5.Logistiek Zwolle, te hoog voorraadniveau, optimaliseringspro­bleem afde­lingen, ook na invoering informatiesysteem.

Topleiding:

Meerhoofdige topleiding

Daarna schrijf je de samenvatting van de knelpunten

 Samenvatting belangrijkste knelpunten EECO Pompen:

 • Het marketingconcept
 • Markbenadering Noord Zuid Nederland versus Groningen en Drenthe
 • Informatievoorziening
 • Duplicatie Groningen / Zwolle, onderbezetting Techniek
 • Logistiek en informatie, incourante voorraden
 • Opvolging Hoofd Techniek
 • Organisatie/ en cultuurverandering, rol van leidinggevenden, zelfstandigheid personeel

Reacties zijn gesloten.