Inleiding

Bij een inleiding is het belangrijk dat je de inhoud en de lengte in de gaten houdt. Hou het op een A4-tje als het lukt. Een richtlijn is dat het ongeveer 10% van het aantal bladzijden van je verslag is.

In dit adviesrapport wordt er ook een ‘managementsamenvatting‘ gevraagd. De informatie die daar in staat hoef je niet in je inleiding te herhalen. Daarom kun je je in deze inleiding beperken tot de volgende punten.

  • Introductie van het onderwerp, wat is de aanleiding waarom er advies gevraagd wordt
  • Probleemstelling, onderzoeksvraag
  • Afbakening van het onderzoek , welke doelgroep/branche
  • Leeswijzer, welke onderdelen komen aan de orde

Reacties zijn gesloten.