Total Comfort B.V.

Begonnen als een loodgietersbedrijfje is Total Comfort B.V. thans een “tweede generatie” familiebedrijf met 250 medewerkers. Total Comfort B.V. heeft gedurende de na-oorlogse jaren van wederopbouw een zeer sterke groei doorgemaakt voor wat betreft het aanleggen van waterleidingen, het plaatsen van centrale verwarmingen, olie- en gasverwarming en het bedekken van daken. Toen bovenstaande activiteiten terugliepen, heeft Total Comfort B.V. ge­zocht naar verbreding van de activiteiten: het leveren van comfort in de vorm van klimaatbeheersing en airconditioning aan ziekenhuizen, banken, overheidsgebouwen e.d. Nog niet zo lang geleden is een nieuwe tak van activiteiten toegevoegd door middel van de overname van een elektrotechnisch bedrijf: audiovisuele middelen, video-apparatuur, koelboxen, vrieskisten en was- en droogapparatuur. Bij dit bedrijf in Barneveld werken 50 medewerkers. De directeur, de heer De Vries (55 jaar) gaat binnenkort met vervroegd pensioen. De gemiddelde leeftijd van deze medewerkers ligt boven het gemiddelde van de landelijk werkende bevolking. Bedrijfstrouw, weinig verloop en loyaliteit, kortom: één grote familie. 

Total Comfort B.V. blijft zoeken naar verdere verbreding en modernisering. Het bedrijf is thans begonnen met het leveren en plaatsen van kunststof- en aluminium kozijnen, ramen en deuren, zonwering, complete badkamers en tuinaanleg. Deze activiteiten staan onder leiding van een bedrijfsleider/projectmanager (58 jr.), de heer Vrolijk. 

Naast het hoofdkantoor in Ede en de vestiging in Barneveld heeft Total Comfort B.V. een nevenvestiging in Wormerveer. Vanuit deze nevenvestiging is de stap gezet naar de randstad. Hier zijn 60 medewerkers werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bedrijfsleider/projectmanager, de heer Van der Linden. 

Recent is Marjan Loodgieter haar vader opgevolgd als directeur van Total Comfort B.V. Marjan houdt zich met name bezig met acquisitie, het onderhouden van contacten met bestaande relaties en het behandelen van de offertes. Onder haar functioneert een hoofdbedrijfsleider, de heer Van de Broek.Voorts wordt zij bijgestaan door een controller, een hoofd Werkplaats, een hoofd Magazijn en een hoofd Bedrijfsbureau. Deze laatste functie wordt vervuld door Annalies, de zuster van Marjan en tevens bezitster van de overige aandelen, en omvat naast boekhouding ook de algemene- en de personele aangelegenheden. Beide zusters zijn 40+’ers. 

De controller signaleert dat hij onvoldoende gegevens ontvangt om greep te krijgen op de bedrijfsprocessen. De controller beklaagt zich er over dat het Bedrijfsbureau onvoldoende zijn nacalculatiegegevens verwerkt in nieuwe offertes.De kwaliteit van de voorcalculatie wordt nadelig beïnvloed door het feit dat wijzigingen in de uitvoering van projecten onvoldoende worden teruggekoppeld. 

De perspectieven lijken gunstig gezien de ontwikkelingen in de markt waar Total Comfort B.V. zich op richt. Desondanks maakt de directie zich zorgen over de toekomst van Total Comfort B.V. De directie nodigt u uit voor een gesprek met betrekking tot de verdere ontwikkeling van het bedrijf. In dit gesprek komt o.a. aan de orde de mate waarin Total Comfort B.V. de gestelde doelen zal bereiken, mogelijk andere groeialternatieven, de groeirichting waarin Total Comfort B.V. zich wil ontwikkelen, de wijze waarop de strategieformulering van Total Comfort B.V. tot stand komt, de positie van het Bedrijfsbureau e.d. 

De directie van Total Comfort B.V. verzoekt u, gezien hun voornemen, een uitgewerkt advies uit te brengen met betrekking tot de verdere ontwikkeling van dit bedrijf.

Overigens heeft de aanvraag tot organisatieadvies al geleid tot de nodige spanning!

Reacties zijn gesloten.