Cultuur

De conceptuele basis van je analyse is dat er eerst wordt gekeken naar de strategie, vervolgens naar de structuur en ontwikkelingen daarin. Daarna wordt gekeken naar de afstemming tussen mensen middelen en processen, in de wetenschap dat cultuur, groepsvorming en groepsprocessen uiterst belangrijk zijn voor het functioneren van processen in de organisatie en voor het effectueren van aanbevelingen. Gebruik de begrippen dan ook volgtijdelijk ook qua nummering bij je analyse om te bekijken of ze toepasbaar zijn gegeven de casus. Ze vormen daarmee een checklist voor je professionele verantwoording.

  1.  Organisatiecultuur
  2. Typeringen organisatiecultuur
  3. Cultuurdimensies
  4. Cultuurverschillen
  5. Persoonsgebonden en positie gebonden machtsmiddelen
  6. Cultuurbeïnvloeding
  7. Veranderingsvermogen en veranderingsbereidheid
  8. Groepen en groepvormingformele-informele groepenhorizontale, verticale en gemengde groep.
  9. Virtueel team

Reacties zijn gesloten.