Strategie

De conceptuele basis van je analyse is dat er eerst wordt gekeken naar de strategie, vervolgens naar de structuur en ontwikkelingen daarin. Daarna wordt gekeken naar de afstemming tussen mensen middelen en processen, in de wetenschap dat cultuur, groepsvorming en groepsprocessen uiterst belangrijk zijn voor het functioneren van processen in de organisatie en voor het effectueren van aanbevelingen. Gebruik de begrippen dan ook volgtijdelijk ook qua nummering bij je analyse om te bekijken of ze toepasbaar zijn gegeven de casus. Ze vormen daarmee een checklist voor je professionele verantwoording.

Op deze pagina vind je de begrippen en concepten op het gebied van Strategie.

De volgende onderdelen zijn gebaseerd op de Klassieke methode van Strategieformulering

Huidige situatie

 1. Strategisch profiel , KerncompetentiesKerntaken
 2. Strategiemissie, visie, principesstrategisch managementstrategisch plan
 3. Organisatiedoelstellingeneffectiviteit en efficiency, flexibiliteitslagvaardigheid, behoeftevoorziening, satisfactie, organisatie evenwicht, resultaat gerichtheid
 4. Typering met betrekking huidige organisatiestructuur homogeniteit heterogeniteit in F, P, G en M 
 5. Financiële ratio’s
 6. De juridische basis, rechtsvormen met of zonder rechtspersoonlijkheid

Externe analyse

 1. Productmarktcombinaties
 2. Omgeving DESTEMP-modelturbulentie van de omgeving
 3. Concurrentieanalyse Porterde positie op de inkoopmarkt, after sales

Interne analyse

 1. Effectiviteitscriteriaefficiëntieeffectiviteit, slagvaardigheidbehoeftevoorziening , satisfactie, etc. zie ‘Huidige situatie’ onderdeel 3 op deze pagina
 2. Value chain (Porter)
 3. Portfoliomanagement (BCG-matrix) , Productlevenscyclus

Confrontatie Intern-Extern

 1. SWOT analyse

Strategische mogelijkheden

 1. Strategische kloof
 2. Synergie

Strategische alternatieven:

 1. Drie dimensies van strategiekeuze
 2. Concurrentiestrategieën bedrijfskolom
 3.  Ansoffeenvoudige product-markt matrixuitgebreide product-markt-matrix,
 4. Porterlaagste kostprijsstrategiedifferentiatie strategie, focusstrategie

Mogelijke samenwerkingsverbanden:

 1. Strategische alliantie
 2.  Joint venture
 3.  Fusie
 4.  Overname of acquisitie
 5.  Outsourcing (uitbesteding)
 6.  Licentievorm
 7.  Franchising
 8.  Inkoopcombinatie
 9.  Full-servicepakket
 10.  Vrijwillig filiaalbedrijf
 11.  Publiek-private samenwerking
 12. Privatiseren
 13.  Uitbesteden

Evaluatie en keuze van de strategie

 1. Succesfactoren voor samenwerkingsverbanden
 2. Doeleindenconsistentiemate onzekerheid
 3. Return on investment
 4. Synergie
 5. Fasering
 6. Implementatie

Alternatieve Strategieformulering

 1. Analyse volgens 7-S modelHamel en Prahaladscenariomethode

Reacties zijn gesloten.