Regels om te tekenen

Voor de wijze het tekenen van organisatieschema’s bestaan in hoofdzaak twee varianten: 

Bij het tekenen van een organigram gaat het om een aantal beperkte voorschriften. De tekenaar houdt zich zoveel mogelijk aan de volgende regels:

  • een hiërarchisch hoger functionaris wordt getekend boven een lagere (bij de verticale schemavorm), links van de ondergeschikte (bij de horizontale schema vorm)
  • aanduiding van namen, sterkte van de afdelingen (aantal), functie classificatie, functie benamingen, leeftijden van functionarissen, e.d. zijn toegestaan
  • commissies en overlegorganen worden getekend op het niveau, waar de commissie is ontstaan
  • stafafdelingen worden getekend bij de afdelingen, waaraan de staf is toegewezen
  • een rechthoek wordt gebruikt voor afdelingen en functionarissen;
  • een recht hoek bestaande uit onderbroken lijnen, of cirkels, voor overlegorganen

Reacties zijn gesloten.