Organisatiecultuur

Onder organisatiecultuur kan worden verstaan een verzameling – soms in symbolen en mythen vastgelegde – opvattingen over het werk, over elkaar, over zichzelf en over de organisatie.Een organisatiecultuur geeft aan hoe personen binnen een organisatie functioneren en welke verwachtingen van individuele organisatieleden redelijk zijn. 

Cultuureigenschappen

In iedere organisatie speelt cultuur een eigen rol. De rol van cultuur wordt beïnvloed van binnen en buiten. De mensen in de organisatie. De behoeften van klanten. De keuzes van de directie. De sociale componenten. Allerlei gedragingen die effect hebben op de cultuur. Al deze gedragingen zijn in te delen in vier zakelijke eigenschappen:

  • Missie: Een betekenisvolle lange termijn richting.
  • Aanpassing: Vertalen van marktvraag naar actie.
  • Betrokkenheid: Bouwen van ontwikkeling en een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid.
  • Consistentie: Waarden en systemen bepalen die als basis van de cultuur functioneren.

De cultuur van een organisatie staat niet op zichzelf maar heeft relaties met de cultuur van een bepaalde beroepsgroep (accountants, adviseurs, artsen), met die van een sector of bedrijfstak (banken, verpleging, dienstverlening) en met die van een land. Je kunt je ook afvragen of een organisatie een cultuur heeft of een cultuur is. Cultuur is volgens Hofstede aangeleerd en niet aangeboren. Cultuur wordt overgedragen via onze sociale omgevingen niet via onze genen. Het moet dan ook worden onderscheiden van de menselijke natuur en van de individuele persoonlijkheid .

Bron: https://www.encyclo.nl/begrip/Organisatiecultuur

Bron: https://www.twynstraguddekennisbank.nl/organisatiekunde/cultuur

Bron: http://123management.nl/0/030_cultuur/a300_cultuur_01_essentie.html

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatiecultuur#:~:text=Organisatiecultuur%20is%20de%20verzameling%20van,uiterlijkheden%20en%20in%20diepgevoelde%20waarden.

Bron: https://www.managementimpact.nl/artikel/waaruit-bestaat-organisatiecultuur/

Bron: https://www.managementsite.nl/kennisbank/organisatiecultuur

Bron: https://www.hrpraktijk.nl/topics/leiderschap-management-development/nieuws/4-zakelijke-eigenschappen-van-een

Reacties zijn gesloten.