Cultuurbeïnvloeding

Soms kan door analyse en diagnose van de cultuur  aanbevelingen gedaan worden om de cultuur te beïnvloeden met concrete interventies. Meestal is er een crisis nodig die veroorzaakt is door externe invloeden om een organisatiecultuur effectief te beïnvloeden. De leiding van een organisatie zou er voor kunnen kiezen om medewerkers te overtuigen dat ‘niets’ doen tot een crisis zal leiden of minder ethisch zelf een crisis veroorzaken. Om een organisatiecultuur te beïnvloeden is leiderschap nodig, aan de andere kant is het zo dat de leiding in zekere zin ook de gevangene is van de cultuur. Iedere leider heeft zijn tijd en in de ontwikkelingsgang van een organisatie is van tijd tot tijd nieuw leiderschap nodig Hefbomen (Schein) zijn:

  • Direct werkende mechanismen: voorbeeldgedrag, opvattingen en aandachtspunten van de (top) leiding, hun reacties op kritieke gebeurtenissen, de toegepaste criteria voor het toekennen van beloning, status en benoemingen, alsmede bij werving, selectie, promotie, schorsing, uittreding
  • Indirect werkende mechanismen:  zijn onder meer de beginselverklaring en missie van een organisatie, formele richtlijnen, voorschriften en procedures, de huisstijl en vormgeving van gebouwen, de inrichting van kantoren en werkplaatsen, rituelen, mythen en verhalen

Bron: Keuning en Eppink, Management en Organisatie

Bron: https://cltr.nl/wp-content/uploads/2020/04/Geert-Sanders-en-Bram-Neuijen-Bedrijfscultuur-Diagnose-en-Beinvloeding.pdf

Bron: https://www.managementimpact.nl/artikel/de-dinamo-het-meten-van-weerstand-tegen-organisatieverandering/

Reacties zijn gesloten.