Veranderingsvermogen en veranderingsbereidheid

Veranderingsvermogen valt kort samen te vatten als het “kunnen” implementeren van veranderingen. Het veranderingsvermogen van een organisatie is gerelateerd aan de kenmerken van de organisatie en de aanpak van het veranderingsproces. De stand van zaken in een organisatie kan bijdragen aan haar veranderingsvermogen of dit veranderingsvermogen juist hinderen.

Veranderingsbereidheid gaat vooral om het “willen” implementeren van veranderingen en het besef dat dit noodzakelijk is.

WWK mode, weten willen en kunnen:

WWK-model

Weten’ doordat de noodzaak voor verandering duidelijk is, wat het doel  is en wat dit voor het dagelijkse werk betekent. (‘what is in it for me’)

‘Willen’ doordat ze betrokken zijn bij de verandering, vertrouwen hebben in een goed vervolg en gemotiveerd zijn om daar actief aan met plezier en trots aan bij te dragen.

‘Kunnen’ doordat hun kennis en ervaring in overeenstemming zijn of worden gebracht met de nieuwe eisen en ze de tijd en middelen krijgen die nodig zijn om op de nieuwe manier te kunnen werken.

Per organisatie wordt verschillend aangekeken tegen veranderingen van de organisatiecultuur. De mogelijkheden tot veranderen/reorganiseren worden weer beperkt door technische en economische mogelijkheden. De wil en bereidheid tot verandering heeft te maken met de mentaliteit van de mensen in een organisatie. 

Bron: https://www.jaapboonstra.nl/wp-content/uploads/2013/01/Veranderingsvermogenn-van-Nederlandse-organsiaties.pdf

Bron: https://www.coimbee.com/nl/wat-is-het-verandervermogen-van-jouw-organisatie-of-team/

Bron: https://verandermanagementsite.nl/veranderingsvermogen-en-veranderingsbereidheid/

Bron: https://www.hseactueel.nl/arbobeleid/veranderingsbereidheid-van-medewerkers-hoe-ga-je-om-met-weerstand/

Reacties zijn gesloten.