Taak- en functieomschrijving

Een taak- en functieomschrijving is een weergave van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor een bepaalde functie.

Normaal gesproken bevat de functieomschrijving ook een beschrijving van de rapportagelijnen. In een goede functieomschrijving staat een samenvatting van de werkzaamheden om het doel van de functie te bereiken. Meestal is dat een puntsgewijze opsomming van alle hoofdactiviteiten. Per hoofdactiviteit kan dan een uitgebreidere omschrijving van de taken gedaan worden.

Een functiebeschrijving kent de volgende elementen:

  • Een samenvattende karakteristiek (de ‘naam’ van de functie)
  • De onderscheiden taken
  •  De bevoegdheden die aan de uitoefening van de functie zijn verbonden
  • De betrekkingen die ten opzichte van andere functies of posities (eventueel met derden buiten de organisatie) zijn te onder houden.

Bij de functieomschrijving van een comité worden nog de samenstelling en interne structuur toegevoegd.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Functieomschrijving

Bron: https://www.desteven.nl/leerdoelen/leidinggevende-manager/functioneren-beoordelen-medewerker/functioneren/functieomschrijving

Bron: https://www.arbeidsrechter.nl/taken-functies-arbeidsrecht-functie-omschrijving

Bron: https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/motiveren/functioneringsgesprek/een-functieprofiel-opstellen-zo-doe-je-dat

Reacties zijn gesloten.